Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Fuliola, la

Codi
250962
Comarca
Urgell
Població
1.234
Superfície
11,05
Densitat
111,7
Altitud
275

Superfície (km²)

Municipi
11,05
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
111,7
Comarca
65,5
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
617
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
617
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
1.234
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
190
Comarca
5.799
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
758
Comarca
24.687
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
229
Comarca
5.963
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
57
Comarca
1.511
Catalunya
256.461

Població

Municipi
1.234
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
89
Comarca
2.927
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
405
Comarca
12.967
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
102
Comarca
2.782
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
21
Comarca
568
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
617
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
101
Comarca
2.872
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
353
Comarca
11.720
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
127
Comarca
3.181
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
36
Comarca
943
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
617
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
984
Comarca
26.897
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
67
Comarca
2.592
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
183
Comarca
8.471
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
1.234
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.055
Comarca
30.175
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
179
Comarca
7.785
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
1.234
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
511
Comarca
15.010
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
106
Comarca
4.234
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
617
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
544
Comarca
15.165
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
73
Comarca
3.551
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
617
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
772
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
11
Comarca
756
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
26
Comarca
1.528
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
1.238
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
-105
Comarca
-1.390
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
1.133
Comarca
36.057
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
91,5
Comarca
96,3
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
220
Comarca
6.415
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
54,5
Comarca
79,7
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
164
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
8
Comarca
165
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
12
Comarca
329
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
219
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
12
Comarca
208
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
17
Comarca
427
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
131
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
90
Comarca
3.615
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
114
Comarca
3.654
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
78
Comarca
2.892
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
87
Comarca
2.505
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
63
Comarca
1.338
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
429
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
87
Comarca
3.618
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
21
Comarca
642
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
72
Comarca
2.478
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
165
Comarca
4.917
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
57
Comarca
1.965
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
24
Comarca
390
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
429
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-15
Comarca
133
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
6
Comarca
19
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-9
Comarca
152
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
24
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
12
Comarca
545
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
118
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
23
Comarca
957
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
24
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-4,05
Comarca
-2,6
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
2,43
Comarca
18,1
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-4,05
Comarca
15,66
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
1.200
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
990
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.004
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
723
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.259
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
61
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
53
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
5
Comarca
199
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
360
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
17,6
Comarca
16,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
43,2
Comarca
33,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17,3
Comarca
23,9
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
21,9
Comarca
26,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
888
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
80,4
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
866
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
54,5
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
885
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
67,5
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
890
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
79,1
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
486
Comarca
15.855
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
87
Comarca
2.130
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
573
Comarca
17.985
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
453
Comarca
13.065
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
1.029
Comarca
31.047
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
270
Comarca
9.300
Catalunya
1.894.610

Dones

Municipi
215
Comarca
7.220
Catalunya
1.694.280

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
485
Comarca
16.520
Catalunya
3.588.890

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
515
Comarca
17.405
Catalunya
3.775.270

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
290
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
3.365
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
680
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
6.715
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
150
Comarca
11.045
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
665
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
290
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
375
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
1.810
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
115
Comarca
3.145
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
2.955
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.570
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
2.825
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.695
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
150
Comarca
11.045
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
32
Comarca
1.277
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
340
Comarca
8.947
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
893,7
Comarca
1.038,49
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
137
Comarca
3.897
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
159
Comarca
3.853
Catalunya
795.474

Total

Municipi
296
Comarca
7.750
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
25,2
Comarca
136,4
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,7
Comarca
203,5
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
6,5
Comarca
110,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
24,3
Comarca
937
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
4,2
Comarca
125,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
65,8
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
30,8
Comarca
603,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
35
Comarca
909,1
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
65,8
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
429
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
173
Comarca
6.732
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
602
Comarca
20.739
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
71,3
Comarca
67,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
312
Comarca
9.804
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
69
Comarca
2.895
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
51
Comarca
1.308
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
429
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
16,1
Comarca
20,7
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
9
Comarca
630
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
15
Comarca
1.428
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
99
Comarca
4.242
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
117
Comarca
3.324
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
186
Comarca
4.233
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
9
Comarca
156
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
429
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
80,7
Comarca
91,3
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
16.707
Comarca
572.617
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
13.517
Comarca
15.345
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
73,6
Comarca
83,6
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
958
Comarca
30.847
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
32.328
Comarca
35.865
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
203
Comarca
326
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.806
Comarca
20.606
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.634
Comarca
5.451
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.028
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
4
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.033
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
492
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
246
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
94
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
15
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
177
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
3
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.028
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
81
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
14
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.452
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
10.845
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
32
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
371
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
294
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
794
Comarca
21.114
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
124
Comarca
2.754
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
222
Comarca
6.065
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
57
Comarca
1.426
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.197
Comarca
31.359
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,42
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
31,8
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
46,36
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74